Αντώνης Ταμπάκος

Αντώνης Ταμπάκος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

TΗΛΕΦΩΝΟ
21 5545 7272

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Επαγγελματική Δραστηριότητα :

Επικεφαλής του Δικηγορικού Γραφείου.

Λόγω της πολυετούς επαγγελματικής ενασχόλησής του με ζητήματα που αφορούν στο Εργατικό Δίκαιο, στο Ποινικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαθέτει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στα ζητήματα αυτά, με έμφαση στα ζητήματα των συμβασιούχων και υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Ως μάχιμος δικηγόρος με καθημερινή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες έχει στο ενεργητικό του σημαντικό αριθμό επιτυχιών για τις υποθέσεις που χειρίζεται. Είναι ο βασικός συνεργάτης στην Αθήνα δικηγορικών εταιρειών/γραφείων που εδρεύουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

 

Είναι εξωτερικός συνεργάτης και νομικός σύμβουλος στο Δήμο Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, Δήμο Κρωπίας, Δήμο Αγίας Βαρβάρας Αττικής καθώς και σε Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως στο Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας Αττικής και στο ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μακροπούλου
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου όπως στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) κ.α.. Ως εξωτερικός συνεργάτης αναλαμβάνει την δικαστική εκπροσώπηση τους σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας για ζητήματα που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους τους καθώς και την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων για λογαριασμό τους για τα ως άνω ζητήματα.
Επίσης είναι νομικός σύμβουλος σε σωματεία εργαζομένων διαφόρων Δήμων της Αττικής.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×