Διαφορές από ΑυτοκίνηταΤροχαία
Αποζημίωση
Εκπροσώπηση σε Αστικά και Ποινικά Δικαστήρια

Αυτοκίνητα

Το Γραφείο Ταμπάκος & Συνεργάτες σας εκπροσωπεί παρέχοντας συμβουλευτική & νομική υποστήριξη για κάθε υπόθεση σας που σχετίζεται με :

Αγοραπωλησίες

Συγκοινωνιακό Δίκαιο

Αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα : Αποζημίωση

Μισθώσεις (Αστικές – Επαγγελματικές / Εμπορικές – Leasing)

Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
Τηλέφωνο
+30 215 545 7272
Ραντεβού
Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 – 18:00
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×