ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Υπαλληλικό Δίκαιο

Το Γραφείο μας, παρέχει υψηλής επιστημονικής κατάρτισης εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Υπαλληλικού Δικαίου εκπροσωπώντας κάθε πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των υποθέσεών του.

  1. Πειθαρχικό Δίκαιο Υπαλλήλων
  2. Προσφυγές κατά της διαθεσιμότητας Δημοσίων και ΙΔΑΧ Υπαλλήλων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
  3. Η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ και οι Υπηρεσιακές του μεταβολές  (τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και προαγωγή).

Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
Τηλέφωνο
+30 215 545 7272
Ραντεβού
Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 – 18:00
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×