Εργατικό ΔίκαιοΑτομικές & Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Δικαιώματα εργαζομένων
Ρήτρες συλλογικών συμβάσεων
Συμβασιούχοι Δημοσίου Τομέα
Απόλυση - Δικαιώματα - Επιθεώρηση εργασίας
Εργατικό ατύχημα - Αποζημίωση - Αναπηρία

Εργατικό Δίκαιο

Οι κανόνες του Δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ονομάζονται Εργατικό Δίκαιο, ένας χώρος στον οποίο το Δικηγορικό Γραφείο μας ειδικεύεται με ιδιαίτερη επιτυχία.

Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς πρέπει να λειτουργούν αμφότεροι εργαζόμενοι και εργοδότες, καθώς και αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος.

Αναλαμβάνουμε με πολυετή επιτυχία ζητήματα όπως :

  1. Ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  2. Δικαιώματα εργαζομένων / Εργοδοτική ευθύνη -Υποχρεώσεις εργοδότη
  3. Ρήτρες συλλογικών συμβάσεων – Διατησία
  4. Συμβασιούχοι ΟΤΑ – Μονιμοποιήσεις
  5. Απόλυση εργαζομένων – Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένου και εργοδότη – Επιθεώρηση εργασίας
  6. Εργατικό ατύχημα – Αποζημίωση – Αναπηρία

Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
Τηλέφωνο
+30 215 545 7272
Ραντεβού
Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 – 18:00
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×