Αστικό ΔίκαιοΟικογενειακό Δίκαιο
Κληρονομικό - Ακίνητα
Αποζημίωση
Συμβάσεις Ιδιωτών

Αστικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει δικαστικές και εξωδικαστικές νομικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν :

  1. Οικογενειακό Δίκαιο – Σύμφωνο Συμβίωσης, Διαζύγιο, Ακύρωση Γάμου, Διαφορές μεταξύ συζύγων, Ρύθμιση προσωπικών και περιουσικών σχέσεων, Γονική Μέριμνα, Επιμέλεια τέκνων, Διατροφή, Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση), Παρένθετη Μητέρα.
  2. Κληρονομικό Δίκαιο – Κληρονομικές Σχέσεις, Κληρονομικό Δικαίωμα, Αποδοχή ή/και Αποποίηση Κληρονομιάς, Αποκλήρωση Κληρονόμου, Νόμιμη Μοίρα, Διαθήκη (Δημοσίευση ή Προσβολή).
  3. Ακίνητα – Έρευνα Τίτλων Ιδιοκτησίας, Κτηματολογικά Θέματα, Ζητήματα Χρησικτησίας, Μισθώσεις Ακινήτων (Κατοικίας – Εμπορικές).
  4. Αποζημίωση – Τροχαία Ατυχήματα, Αδικοπραξίες, Αθέτηση Συμβάσεων, Εργατικά Ατυχήματα.
  5. Συμβάσεις – Ιδιωτών, Επιχειρήσεων, Factoring, Leasing, Franchising
  6. Αστική ευθύνη από αδικοπραξία κλπ.

Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
Τηλέφωνο
+30 215 545 7272
Ραντεβού
Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 – 18:00
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×