ΣυμβασιούχοιΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

05/03/2024

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 928/2024 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ή οποία έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δέκα συμβασιούχων – εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χαλανδρίου με διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα οι ως άνω εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί και απασχολούνται την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οι πρώτοι δύο εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου ο τρίτος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Πολιτικής Προστασίας οι τρείς εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Κηπουρών Πολιτικής Προστασίας άλλοι τρείς εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού στη Διεύθυνση Διαχείρησης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης η τελευταία εξ’ αυτών.

Οι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεων τους δυνάμει προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών λαμβανομένων υπόψη και την στήριξη του Δημάρχου Χαλανδρίου κ. Συμεών Ρούσσου, ο οποίος για άλλη μια φορά στάθηκε δίπλα στους συμβασιούχους του Δήμου, πιθανολόγησε ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, και δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, διατάσσοντας την συνέχεια της εργασίας τους στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτών των νομίμων αποδοχών τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×