ΣυμβασιούχοιΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.

23/01/20230
Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 8285/2022 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία δικαιώνει δύο συμβασιούχους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης στις υπηρεσίες του Δήμου Ωρωπού.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Ωρωπού να τους απασχολήσει στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, με απειλή σε χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ σε περίπτωση που αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου για κάθε ημέρα που δεν αποδέχεται την υπηρεσία τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022