ΣυμβασιούχοιΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

04/06/2024

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2781/2024 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνονται τέσσερις συμβασιούχοι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρου.

Οι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεων τους δυνάμει προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας να συνεχίζει να απασχολεί τους εργαζόμενους στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτών των νομίμων αποδοχών τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, απειλώντας σε βάρος του δήμου χρηματική ποινή 300 ευρώ υπέρ εκάστου εκ των εργαζομένων για κάθε μέρα μη συμμόρφωσής του με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×