ΣυμβασιούχοιΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

21/12/2023

Δυνάμει δύο αποφάσεων  ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα των υπ’ αριθμ. 6454/2023 ΜΠΑ και υπ’ αριθμ. 6455/2023 ΜΠΑ έγιναν δεκτές δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, δέκα συνολικά συμβασιούχων – εργαζομένων του Δήμου Παιανίας οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα, οι συμβασιούχοι απασχολούνται με την ειδικότητα ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων οι τρείς πρώτοι εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Εκταφής ο τέταρτος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων ο πέμπτος εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Σαρώθρου ο έκτος εξ’ αυτών και με την ειδικότητα Εργατών Πολιτικής Προστασίας οι λοιποί.

Οι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας Covid – 19 οι πρώτοι έξι εξ’ αυτών και για τις ανάγκες πυροπροστασίας οι λοιποί τέσσερις εξ’ αυτών και οι οποίοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεων τους δυνάμει προσωρινών διαταγών της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο να συνεχίζει να απασχολεί τους εργαζόμενους στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτούς των νομίμων αποδοχών τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, απειλώντας σε βάρος του δήμου χρηματική ποινή 300 ευρώ υπέρ εκάστου εκ των εργαζομένων για κάθε μέρα μη συμμόρφωσής του με τις αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×