ΣυμβασιούχοιΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

10/04/2024

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχες – εργαζόμενες στον Δήμο Τυρνάβου, οι οποίες απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού η πρώτη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η δεύτερη εξ’ αυτών. Στις συγκεκριμένες εργαζόμενες υπολείπονται λίγα έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτές, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον Δήμο Τυρνάβου να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×