ΣυμβασιούχοιΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

16/04/2024

Παραμένει στη θέση εργασίας του στο Δήμο Κηφισιάς δυνάμει προσωρινής διαταγής, ένας συμβασιούχος – εργαζόμενος ο οποίος απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Μηχανογράφησης του Δήμου με την ειδικότητα ΤΕ Τεχνικών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του εργαζομένου, υποχρεώνοντας το Δήμο Κηφισιάς να τον απασχολεί στη θέση εργασίας του καταβάλλοντας σε αυτόν τις νόμιμες αποδοχές του, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×