ΣυμβασιούχοιΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

02/04/2024

Επιστρέφει στη θέση εργασίας του στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου δυνάμει προσωρινής διαταγής, ένας συμβασιούχος – εργαζόμενος ο οποίος απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Κοιμητηρίου του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου.

O Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του εργαζομένου, υποχρεώνοντας το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου να τον απασχολεί στη θέση εργασίας του καταβάλλοντας σε αυτόν τις νόμιμες αποδοχές του, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×