ΣυμβασιούχοιΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

03/07/2024

Επιστρέφει στη θέση εργασίας της, δυνάμει προσωρινής διαταγής, μια συμβασιούχα – εργαζόμενη στον Δήμο Κηφισιάς, η οποίη απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός. Στη συγκεκριμένη εργαζόμενη υπολείπονται λίγα έτη για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία της, το γεγονός ότι στην ηλικία της είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτην, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής της εργαζομένης, υποχρεώνοντας τον Δήμο Κηφισιάς να την απασχολεί στη θέση εργασίας της, καταβάλλοντας σε αυτήν τις νόμιμες αποδοχές της, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 30 Οκτωβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×