ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

23/01/202311773
Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 6239/2022 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει μία συμβασιούχα εργαζόμενη η οποία απασχολούνταν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν την εργαζόμενη με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα της εργαζόμενης, υποχρεώνοντας το Δήμο Κηφισιάς, να αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία της αιτούσας καταβάλλοντας τις αντίστοιχες αποδοχές της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής της, απειλώντας σε βάρος του Δήμου σε περίπτωση που αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, χρηματική ποινή 250 ευρώ για κάθε ημέρα παραβίασης της απόφασης.

11.773 comments