ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

23/01/20230

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 7642/2022 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει μία συμβασιούχα εργαζόμενη η οποία απασχολούνταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν την εργαζόμενη με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα της εργαζόμενης, υποχρεώνοντας το Δήμο Λαυρεωτικής, να αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία της αιτούσας καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές της μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής της, απειλώντας σε βάρος του Δήμου σε περίπτωση που αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, χρηματική ποινή 300 ευρώ για κάθε ημέρα παραβίασης της απόφασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022