ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΦΗΤΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

23/01/20230

Προσωρινή δικαίωση για ένα συμβασιούχο – εργαζόμενο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΣΦΗΤΤΟΣ Δήμου Κρωπίας, απασχολούμενος δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κρωπίας. Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής του εργαζομένου, υποχρεώνοντας το ΣΦΗΤΤΟ Δήμου Κρωπίας να τον απασχολεί στη θέση εργασίας του καταβάλλοντας σε αυτόν τις νόμιμες αποδοχές του, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022