ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ COVID -19 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.

23/01/20230
Προσωρινή δικαίωση για μία συμβασιούχα – εργαζόμενη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας απασχολούμενη με σύμβαση covid – 19 η οποία έληξε την 31η/05/2022 με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού στις υπηρεσίες του Δήμου. Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής της εργαζομένης, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας να την απασχολεί στη θέση εργασίας της καταβάλλοντας σε αυτήν τις νόμιμες αποδοχές της, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022