ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ “COVID-19” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

23/01/20230
Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχοι – εργαζόμενοι με συμβάσεις “Covid-19” στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, οι οποίοι απασχολούνταν μέχρι την 31η Μαΐου 2022 στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων.  Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις  20 Φεβρουαρίου 2023.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022