ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ “COVID-19” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

23/01/20230
Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τρεις συμβασιούχες – εργαζόμενες με συμβάσεις “Covid-19” στο Δήμο Σαρωνικού, οι οποίες απασχολούνταν μέχρι την 31η Μαΐου 2022 στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η πρώτη εξ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατριών Καθαριότητας η δεύτερη εξ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Μαγείρων η τρίτη εξ’ αυτών. Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σαρωνικού να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την έκδοση απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022