ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

19/12/2023

Με την πολύτιμη βοήθεια του Δημάρχου Χαλανδρίου κ. Συμεών Ρούσσου, ο οποίος για άλλη μια φορά στάθηκε δίπλα στους συμβασιούχους – εργαζόμενους του Δήμου, έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τριών συμβασιούχων εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου

Συγκεκριμένα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6428/2023 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών παραμένουν στην υπηρεσία τρείς συμβασιούχοι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χαλανδρίου με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων.

Οι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν προσληφθεί δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη τυπική λήξη των συμβάσεων τους δυνάμει προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, διατάσσοντας την συνέχεια της εργασίας τους στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτών των νομίμων αποδοχών τους μέχρι την οριστική απόφαση επί της κύριας αγωγής τους.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×