ΣυμβασιούχοιΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

08/04/2024

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Σαρωνικού, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τρεις συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίες απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας η πρώτη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας οι άλλοι δύο εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το  να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×