ΣυμβασιούχοιΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

12/04/2024

Παραμένουν στην εργασία τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στον Δήμο Ξάνθης, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού η πρώτη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου ο δεύτερος εξ’ αυτών. Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπολείπονται λίγα έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτές, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον Δήμο Ξάνθης να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 17 Δεκεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×