ΣυμβασιούχοιΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55 – 67 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

09/05/2024

‘Ύστερα από τις προσφάτως δημοσιευθείσες υπ’ αριθμ. 579/2024 και η υπ’ αριθμ. 2028/2024 απόφασεις ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιεύθηκε και νέα απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου και συγκεκριμένα η υπ’αριθμ. 2258/2024 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση άλλων εννέα συμβασιούχων – εργαζόμενων στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την με αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα απασχολούνται με την ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγων Φοροτεχνικών η πρώτη εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ο δεύτερος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η τρίτη και η τέταρτη εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Κλητήρων η πέμπτη εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Οικοδόμων ο έκτος και ο έβδομος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Σιδηρουργών ο όγδοος εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ο τελευταίος εξ’ αυτών.

Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπολείπονται λίγα έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, βασιζόμενος στο άρθρο 21 του Συντάγματος δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους, έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απασχολούνταν από την λήξη της σύμβασής τους μέχρι σήμερα δυνάμει προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική απόφαση η οποία, πέραν του γεγονότος ότι διασφαλίζει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την αξιοπρεπή εργασία των εργαζομένων και την κάλυψη βιοτικών αναγκών τους και των οικογενειών τους (έως έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, δηλαδή απόφασης Εφετείου, ενώ η αγωγή τους δεν έχει δικαστεί ακόμα σε πρώτο βαθμό), δέχεται, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ότι ο καθορισμός του χρόνου λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ταυτίζεται με την πλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των εργαζομένων, καθώς τούτο είναι σύμφωνο με τα άρθρα 21 και 22 του Συντάγματος, αφού με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η συνέχιση της απασχόλησης τους και κατ’ επέκταση η αποτροπή της απώλειας της εργασίας τους, μέχρι τη συνταξιοδότηση τους.

 

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×