ΣυμβασιούχοιΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55 – 67 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

28/05/2024

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 2774/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση πέντε συμβασιούχων – εργαζόμενων στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την με αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με διάφορες ειδικότητες.

Συγκεκριμένα απασχολούνται με την ειδικότητα ΥΕ Οικοδόμων οι πρώτοι εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Ελαιοχρωματιστοί ο τρίτος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Σιδηρουργών ο τέταρτος εξ’ αυτών και ΥΕ Υδραυλικών ο τελευταίος εξ’ αυτών.

Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπολείπονται λίγα έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, βασιζόμενος στο άρθρο 21 του Συντάγματος δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους, έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απασχολούνταν από την λήξη της σύμβασής τους μέχρι σήμερα δυνάμει προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική απόφαση η οποία, πέραν του γεγονότος ότι διασφαλίζει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την αξιοπρεπή εργασία των εργαζομένων και την κάλυψη βιοτικών αναγκών τους και των οικογενειών τους (έως έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους, δηλαδή απόφασης Εφετείου, ενώ η αγωγή τους δεν έχει δικαστεί ακόμα σε πρώτο βαθμό), δέχεται, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ότι ο καθορισμός του χρόνου λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ταυτίζεται με την πλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των εργαζομένων, καθώς τούτο είναι σύμφωνο με τα άρθρα 21 και 22 του Συντάγματος, αφού με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η συνέχιση της απασχόλησης τους και κατ’ επέκταση η αποτροπή της απώλειας της εργασίας τους, μέχρι τη συνταξιοδότηση τους.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×