ΣυμβασιούχοιΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

18/01/2024

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Ωρωπού, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δεκαεπτά συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας οι δύο πρώτοι εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων οι έντεκα εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οι τρείς εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργου ο τελευταίος εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Ωρωπού να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×