ΣυμβασιούχοιΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

29/03/2024

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος και μετά την τυπική λήξη των συμβάσεών τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δεκατέσσερις συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ο πρώτος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οι δύο εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων οι  εννέα εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο ένας εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου ο τελευταίος εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×