ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

06/03/2024

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δέκα συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας οι πρώτοι έξι εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων ο έβδομος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού η όγδοη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού οι λοιπές δύο εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×