ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

11/03/2024

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Ωρωπού, δυνάμει προσωρινής διαταγής, έξι συμβασιούχες – εργαζόμενες οι οποίες απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας οι πρώτες δύο εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού η τρίτη εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού η τέταρτη και η πέμπτη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων η τελευταία εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Ωρωπού να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2024.

 

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×