ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

31/01/2024

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, πέντε συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στον Δήμο Παιανίας, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ο πρώτος εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων ο δεύτερος εξ’ αυτών, με τις ειδικότητες  ΔΕ Διοικητικού η τρίτη και ΠΕ Διοικητικού η τέταρτη εξ‘ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Κλητήρων η πέμπτη εξ’ αυτών. Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπολείπονται λίγα έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον Δήμο Παιανίας να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 29 Μαίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×