ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

06/02/2024

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Μαραθώνος, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τρεις συμβασιούχες – εργαζόμενες οι οποίες απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας οι πρώτες δύο εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η τρίτη εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαραθώνος να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×