ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

18/12/2023

Παραμένει στην θέση εργασίας του στο Ν.Π.Δ.Δ. με τη επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», δυνάμει προσωρινής διαταγής, συμβασιούχος – εργαζόμενος ο οποίος απασχολούταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία του, το γεγονός ότι στην ηλικία του είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτόν, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του εργαζόμενου, υποχρεώνοντας το Ν.Π.Δ.Δ. με τη επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» να τον απασχολεί στη θέση εργασίας του καταβάλλοντας σε αυτόν τις νόμιμες αποδοχές του, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×