ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

23/11/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Ξάνθης, δυνάμει προσωρινής διαταγής, άλλοι επτά συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω του “Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας” του ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού οι πρώτοι έξι εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού ο τελευταίος εξ’ αυτών.

O Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Ξάνθης να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022