ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

26/01/2024

Επιστρέφει στη θέση εργασίας της στο Δήμο Ξάνθης, δυνάμει προσωρινής διαταγής, άλλη μία συμβασιούχα – εργαζόμενη η οποία απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω του “Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας” του ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού.

O Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής της εργαζομένης, υποχρεώνοντας το Δήμο Ξάνθης να την απασχολεί στη θέση εργασίας της καταβάλλοντας σε αυτήν τις νόμιμες αποδοχές της, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×