ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

23/01/20230

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει δύο προσωρινών διαταγών, δέκα συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στο Δήμο Παιανίας, οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας οι τέσσερις εξ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων οι τρείς εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων ο ένας εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Σαρώθρου ο ένας εξ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ταφής/Εκταφής ο τελευταίος εξ αυτών. Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Παιανίας να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων τους, οι οποίες προσδιορίστηκαν για να συζητηθούν στις 28 Απριλίου 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×