ΣυμβασιούχοιΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (Κ.Ε.Δ.Ω.)

13/09/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τρεις συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (Κ.Ε.Δ.Ω.), οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας η πρώτη εξ’ αυτών, ΥΕ Οικοδόμων ο δευτερος εξ’ αυτών και ΥΕ Εργατών Πρασίνου ο τρίτος εξ’ αυτών. Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπολείπονται τέσσερα με πέντε έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (Κ.Ε.Δ.Ω.),  να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 15 Ιανουαρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×