ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

12/09/2023
Προσωρινή δικαίωση για τρεις συμβασιούχους – εργαζόμενους του Δήμου Χαλανδρίου οι οποίοι απασχολούνται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτες – Σιδεράδες οι  δύο πρώτοι εξ΄αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Οικοδόμων ο τρίτος εξ’ αυτών.
Η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη και την απόλυτη συναίνεση για την συνέχιση της εργασίας τους που εκφράστηκε από το Δήμαρχο Χαλανδρίου, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, διατάσσοντας την απασχόλησή τους στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Χαλανδρίου με ταυτόχρονη καταβολή σε αυτούς των νομίμων αποδοχών τους, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 15 Μαρτίου 2024.
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×