ΣυμβασιούχοιΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

23/01/20238

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 1140/2022 απόφαση του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών) δέχθηκε την αγωγή της εργαζόμενης – συμβασιούχας, η οποία απασχολείται στο Δήμο Κηφισιάς ως ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία προσέφυγε δικαστικώς για την αναγνώριση της σχέσης εργασίας της ως αορίστου χρόνου. Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής της και το γεγονός ότι συνδέεται με τον εναγόμενο εξ’ αρχής με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης υποχρεώνοντας τον εναγόμενο Δήμο Κηφισιάς να την απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή του ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών του προσόντων.

8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×