ΣυμβασιούχοιΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

29/01/2024

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, δυνάμει προσωρινής διαταγής, πέντε συμβασιούχες – εργαζόμενες οι οποίες απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων η πρώτη εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού οι δεύτερη και η τρίτη εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού η τέταρτη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΤΕ Δομικών Έργων η τελευταία εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 28 Μαίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×