ΣυμβασιούχοιΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

03/10/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους δυνάμει προσωρινής διαταγής οκτώ συμβασιούχοι – εργαζόμενοιο του Δήμου Σαρωνικού, οι οποίοι απασχολούνταν πριν τη λήξη των συμβάσεών τους, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σαρωνικού να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτους τις νόμιμες αποδοχές, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 17 Μαΐου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×