ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΞΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

02/10/2023
Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, έξι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι με συμβάσεις “Κοινωφελούς Εργασίας” του ΟΑΕΔ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οι οποίοι απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας οι δύο πρώτες εξ αυτών, με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού οι  άλλοι τρείς εξ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής η τελευταία εξ’ αυτών.
Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 17 Μαΐου 2024.
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×