ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ

04/09/2023

Δικαστική δικαίωση για έναν εργαζόμενο – συμβασιούχο στο Δήμο Πύργου, ο οποίος προσλήφθηκε δυνάμει του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ» στους πίνακες ΑΜΕΑ ως έμμεσο άτομο με αναπηρία καθώς είναι γονέας προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 98% δια βίου και ανικάνου προς εργασία.

Ο εργαζόμενος μετά τη λήξη των συμβάσεών του επικαλούμενος την κατά νόμο προστασία των ΑΜΕΑ (άμεσα και έμμεσα) κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα προσωρινής διαταγής.

Συγκεκριμένα ο εργαζόμενος επικαλέστηκε τις διατάξεις του άρθρου 21 §§ 3 & 6  του Συντάγματος το οποίο ορίζει μεταξύ άλλων τα εξής: «..3.Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων… 6.Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.» καθώς επίσης και τους ειδικούς εφαρμοστικούς του Συντάγματος νόμους (Ν.  2643/1998, αρθρ. 11  Ν. 3227/2004, άρθ. 56 Ν. 4186/2013).

Ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα του εργαζομένου υποχρεώνοντας το Δήμο Πύργου να συνεχίζει να τον απασχολεί στη θέση εργασίας του καταβάλλοντας σε αυτόν τις νόμιμες αποδοχές του μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 12/12/2023.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×