ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

06/09/2023
Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τέσσερις συμβασιούχοι – εργαζόμενοι με συμβάσεις Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Ξάνθης, οι οποίοι απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας η πρώτη εξ αυτών, ΔΕ Διοικητικού οι δύο εξ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Κλητήρων η τελευταία εξ αυτών.
Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Ξάνθης να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 26 Απριλίου 2024.
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×