ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

22/09/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τρεις συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στο Δήμο Μαραθώνος, οι οποίοι απασχολούνταν δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου με το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού, οι πρώτοι δύο εξ αυτών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και η τρίτη εξ’ αυτών στο Μουσείου Μαραθώνιου Δρόμου του Δήμου, για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών.
Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαραθώνος να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 17 Μαΐου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×