ΣυμβασιούχοιΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

27/09/2023
Επιστρέφει στη θέση εργασίας της, δυνάμει προσωρινής διαταγής, μια συμβασιούχα – εργαζόμενη με συμβάσεις “Κοινωφελούς Εργασίας” του ΟΑΕΔ στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, η οποία απασχολούνταν με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού για την κάλυψη των αναγκών γραμματειακής/διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας της διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.
Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής της εργαζόμενης, υποχρεώνοντας το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος να την απασχολεί στη θέση εργασίας της καταβάλλοντας σε αυτήν τις νόμιμες αποδοχές της, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2024.
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×