ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67.

09/05/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχες – εργαζόμενες στο Δήμο Μαραθώνος, οι οποίες απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  ηλικίας 55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου η πρώτη εξ αυτών και ΥΕ Εργατριών Καθαριότητας η δεύτερη εξ αυτών. Οι συγκεκριμένες εργαζόμενες έχουν ήδη κλείσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ενώ τους υπολείπονται δύο έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτές, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαραθώνος να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×