ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

07/04/2023

Με την βοήθεια του κ. Δημάρχου Χαλανδρίου, ο οποίος για άλλη μια φορά στάθηκε δίπλα στους συμβασιούχους, έγινε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής για έναν συμβασιούχο – εργαζόμενο του Δήμου Χαλανδρίου ο οποίος απασχολείται στην Πολιτική Προστασία του Δήμου. Η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του εργαζομένου, διατάζοντας να απασχοληθεί στη θέση εργασίας του λαμβάνοντας τις νόμιμες αποδοχές του, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 10 Ιουλίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των ως άνω εργαζομένων οι οποίες εγκρίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συνάπτονται από τους δήμους για τις ανάγκες της εκάστοτε Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στους θερινούς μήνες, είναι τετράμηνης διάρκειας και χαρακτηρίζονται ως “συμβάσεις πυρασφάλειας – πυροπροστασίας”. Στην πραγματικότητα τα καθήκοντα των εργαζομένων στην πολιτική προστασία δεν περιορίζονται στην πρόληψη πυρκαγιών αλλά έγκεινται στην εν γένει εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στο Δήμο, στη μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων και στην υλοποίηση του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου (φωτιές, πλημύρες, έντονες χιονοπτώσεις, φυσικές καταστροφές).

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×