ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

10/04/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Ωρωπού, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχες – εργαζόμενες οι οποίες απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πρασίνου.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Ωρωπού να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, οι οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2023.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×