ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

05/05/2023

Δικαστική δικαίωση για είκοσι τρείς συμβασιούχους – εργαζόμενους του Δήμου Κρωπίας, οι οποίοι απασχολούνται στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας οι δεκαοκτώ εξ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Ελαιοχρωματιστών οι δύο εξ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Οικοδομικών Εργασιών ο ένας εξ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας ο ένας εξ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων ο τελευταίος εξ αυτών.

Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνταν στο Δήμο Κρωπίας, οι δεκαοκτώ εξ αυτών δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ και οι λοιποί πέντε δυνάμει συμβάσεων “Κοινωφελούς Χαρακτήρα” μέσω ΟΑΕΔ.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Κρωπίας να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2023.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×