ΣυμβασιούχοιΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

31/07/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους δυνάμει προσωρινής διαταγής για δύο συμβασιούχες – εργαζόμενες του Δήμου Σαρωνικού, οι οποίες απασχολούνταν πριν τη λήξη των συμβάσεών τους, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σαρωνικού να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 29 Μαρτίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×