ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

28/07/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, πέντε συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίοι απασχολούνταν δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας με διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα οι πρώτες δύο εξ’ αυτών απασχολούνταν με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων, η τρίτη εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, η τέταρτη εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και ο πέμπτος εξ’ αυτ’ων με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας την Περιφέρεια Αττικής να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, οι οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 26 Απριλίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×